Monday, April 20, 2020

Post diēs octō

Dominica in albīs dēpōnendīs, jānuīs clausīs, congregātī sumus in templō dīvī Patriciī ubi, reverendō patre Carolō præstante, et corōna Dīvīnæ Misericordiæ et precēs vespertīnæ cum Sānctissimī Benedictiōne perāctæ sunt. Grātiās agimus tam dignō Sānctī Augustīnī fīliō.


Corōna Dīvīnæ Misericordiæ


VesperæNo comments: