Saturday, November 14, 2020

In Fēstō S. Didacī Cōnfessōris

Heri, Id. Nov., S. Didacus urbis patrōnus nostræ præclāræ celebrātus est per Missam quam reverendus Cōmēs [vulgō, Earl] Egglestōn, F.S.S.P. in ecclēsiā S. Annæ obtulit. Frātrēs autem et sacerdōtī ministrāvērunt et cantūs cecinērunt. Ōrā prō nōbīs, Sāncte Didace, ut dignī efficiāmur prōmissiōnibus Chrīstī.

No comments: