Friday, July 3, 2020

Prīmæ vesperæ sānctōrum Petrī et Paulī

Diē dominicā, a.d. IV kal. Jūl., precēs vespertīnās cecinimus in templō s. Patriciī, hebdomadāriō rev. p. Carolō Medīnā, O.S.A., adjuvantibus rev. p. Raymundō Philippō Neāpolī atque Ronaldō Clēmente, Ostendō ideō vōbīs nōnnūllās imāginēs: