Tuesday, March 23, 2021

Prīmae Vesperae S. Jōsēphī

Vigiliā Sānctī Jōsēphī cecinimus precēs Vespertīnās sub pāpiliōne in oppidō Absconditō. Utinam in templō iterum possīmus patrem Dominī putātīvum colere!