Tuesday, October 6, 2020

Dominicā XVIII post Pentēcostēn ad Vesperās

Prīdiē Nōnās Octōbrēs, diē Dominica XVIII post Pentēcostēn, cecinimus precēs vespertīnās in templō dīvī Patriciī, hebdomadāriō dominō Raymundō Philippō Neāpolī. Hīc aliquæ imāginēs inveniuntur. 
Saturday, October 3, 2020

In fēstō s. Michaēlis archangelī

Diē fēstō s. Michaēlis archangelī reverendus dominus Burtus Boudoin sacrum obtulit, frātribus ministrantibus ac canentibus. Īnspicite ergō pelliculās hās, quae cantūs Gregōriānōs ē propriō Missae habent.