Saturday, December 24, 2022

Vesperae ad Sanctam Annam

Bis hoc mēnse in templō dīvae Annae dicātō convēnimus ad precēs vespertīnās explendās. Prīmum enim ā.d. VII Id. Dec. Immaculātam Conceptiōnem BMV celebrāvimus, deinde, ā.d. XI kal. Jan. fēstum S. Thōmae Apostolī commemorātī sumus.
Imāginēs autem plūrimae in diāriō Anglicō inveniētis (I, II). Optō vērō vōbīs ex īmō corde fēlīcem diem Nātīvitātis Dominī et prōsperum novum annum!