Tuesday, May 26, 2020

Sānctē Philippe, ōrā prō nōbīs!

Heri, in vigiliā Fēstī S. Philippī Nēriī, precēs vespertīnās cecinimus in honōrem S. Patrōnī nostrī in ecclēsiā S. Annæ. Hebdomadārius fuit rev. p. Guilelmus Alexander, Ō. Praem. Hodiē autem r. p. Antōnius Dorsa, F.S.S.P. in anniversāriō ōrdinātiōnis suæ, Sacrum obtulit, nōbīs canentibus ac ministrantibus. Ambō cærimōniæ, epīscopō imperante, jānuīs clausīs factæ sunt.

Imāgō post precēs vespertīnās picta

Missa
Monday, May 4, 2020

Missa tertiæ Dominicæ post Pascham

Diē Dominicō ā.d. V Īdūs Maiās, reverendus dominus Burtius sacrum prīvātim obtulit, frātribus canentibus atque duōbus eōrum mōre cappellānōrum ministrantibus. Deō grātiās agāmus misericordiam Ejus dēprecantēs ut Missārum sōlemnia iterum cōram populō celebrentur.