Monday, April 20, 2020

Post diēs octō

Dominica in albīs dēpōnendīs, jānuīs clausīs, congregātī sumus in templō dīvī Patriciī ubi, reverendō patre Carolō præstante, et corōna Dīvīnæ Misericordiæ et precēs vespertīnæ cum Sānctissimī Benedictiōne perāctæ sunt. Grātiās agimus tam dignō Sānctī Augustīnī fīliō.


Corōna Dīvīnæ Misericordiæ


VesperæFriday, April 17, 2020

Pascha Dominī

Templīs clausīs, nōn licuit nōbīs palam cum populō celebrāre. Ideō precēs mātūtīnæ per Interrēte diffūsæ sunt.

Fēriā quīntā in cēnā Dominī
Sabbatō Sānctō
Dominica Resurrēctiōnis