Tuesday, May 11, 2021

Imāginēs vesperārum

Ante diem sextam Nōnās Maiās, dominicā quārtam post Pascham, precēs vespertīnae ā frātribus cantae sunt in templō Sānctī Cārolī, Littore Imperiālī. Hebdomadārius autem fuit optimus sacerdōs Raymundus Philippus, cui grātiās plūrimās agimus.

Tuesday, March 23, 2021

Prīmae Vesperae S. Jōsēphī

Vigiliā Sānctī Jōsēphī cecinimus precēs Vespertīnās sub pāpiliōne in oppidō Absconditō. Utinam in templō iterum possīmus patrem Dominī putātīvum colere!