Tuesday, October 6, 2020

Dominicā XVIII post Pentēcostēn ad Vesperās

Prīdiē Nōnās Octōbrēs, diē Dominica XVIII post Pentēcostēn, cecinimus precēs vespertīnās in templō dīvī Patriciī, hebdomadāriō dominō Raymundō Philippō Neāpolī. Hīc aliquæ imāginēs inveniuntur. 
No comments: