Friday, December 25, 2020

Fēlīcem Nātīvitātem Dominī!

Duccio di Buoninsegna - Nativity - WGA06756
Duccius Sēnēnsis: Nātīvitās Dominī


Audītur
Archangelus Corellius: Concentus Nātīvītātis (Pāstōrāle)

Omnia sint vōbīs fausta in Diē Nātālī Salvātōris, amīcī lēctōrēs!

No comments: