Tuesday, May 11, 2021

Imāginēs vesperārum

Ante diem sextam Nōnās Maiās, dominicā quārtam post Pascham, precēs vespertīnae ā frātribus cantae sunt in templō Sānctī Cārolī, Littore Imperiālī. Hebdomadārius autem fuit optimus sacerdōs Raymundus Philippus, cui grātiās plūrimās agimus.

No comments: