Sunday, November 1, 2020

Imāginēs precum vespertīnārum

Prīdiē Kal. Oct., in vigiliā Sānctōrum Omnium, precēs vespertīnās cecinimus in templō Dīvī Patriciī. Praefuit autem reverendus dominus Raymundus Philippus Neāpolis. Fruimini ergō imāginibus hīs:

No comments: